Wrzesień 2011

Zapytanie ofertowe Plan Rozwoju Eksportu

W nawiązaniu do realizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu zapraszamy na składanie ofert na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu.

Zapytanie ofertowe PO IG 6.1 Beauty of Science Sp. z o.o.

  • POIG