Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Zwiększenie potencjału B+R firmy Beauty of Science działającej w branży diagnostyki dermatologicznej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu w wyniku przeprowadzonych prac B+R. W efekcie projektu będzie możliwe wdrożenie nowego produktu na rynek i zwiększenie sprzedaży firmy.

Całkowita wartość projektu: 1 155 274,29 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 761 151,30 zł

 


Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Wykorzystanie systemów informatycznych w firmie”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia systemu informatycznego.

W efekcie realizacji projektu zwiększymy dywersyfikację oferty i zwiększymy konkurencyjność.

Całkowita wartość projektu: 81 549,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 56 355,00 zł